Vorige goede doelen…

2021 Back on Track

het Back on Track Fonds
Helpt kankerpatiënten in beweging komen om zo
het leven terug in eigen handen te nemen!

Na de schok van een kankerdiagnose en het doorstaan van de zware kankerbehandeling moet je plots terug de draad van het normale leven opnemen. Hoewel deze transitie, van actieve behandeling naar een leven na de diagnose, zeer belangrijk is voor de lange termijn uitkomst van de ziekte…sta je er plots toch alleen voor.

Ditzelfde vacuüm kan ook optreden in de naaste omgeving van de kankerpatiënt. Ook zij leven geruime tijd mee in een bestaand zorgcircuit en sociaal vangnet, wat plots wegvalt na de soms lange behandelingsperiode.
Het Back on Track Fonds wil inzetten op die leemte. Op die manier wil het een duurzaam draagvlak en vaste waarde creëren in de zorgcontinuïteit van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

2019 Vzw Zwerfgoed, Cancer Research Institute Ghent en Project Iloilo

Uitzonderlijk drie goede doelen in 2019, die 10.989 euro mochten verdelen dankzij 3.663 fantastische deelnemers.

Vzw Zwerfgoed biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar die problemen hebben een time-out.

Het Cancer Research Institute Ghent (CRIG) wil alle kankeronderzoek aan de UGent, het UZ Gent en VIB-UGent samenbrengen om zo onderzoekers en onderzoek te stimuleren en de impact ervan te vergroten.

Project Iloilo uit Vichte kijkt over de landsgrenzen heen, naar Brazilië. Iloilo steunt het Centro de Integração Familiar (Ceifar) in de sloppenwijken van de stad Salvador de Bahia.

2018 MFC Heynsdaele en OIGO, “opgeven is geen optie”

De recordeditie van 2018 – 4.915 deelnemers – bracht maar liefst 14.188 euro op voor MFC Heynsdaele en OIGO.

Het MFC Heysndaele ken je misschien wel als onze vaste bevoorradingspost langs de Ronse Baan in Kluisbergen. Maar het is in eerste instantie een multifunctioneel centrum voor jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen.

OIGO, “opgeven is geen optie”, is stilaan een van onze favoriete goede doelen. Zij zorgen ervoor dat het kankerpatiënten niet aan comfort ontbreekt tijdens hun behandeling in het ziekenhuis.

2017 “Live for better days” en OIGO, “opgeven is geen optie”

Een actie voor de ondersteuning en onderzoek naar laaggradige, maar voorlopig ongeneeslijke, hersentumoren. Deze actie is opgestart in Zulte door Ellen Snoeck en streeft ernaar 65000,- euro samen te brengen voor de opstart van een onderzoek naar mogelijke geneeswijzen.
Verder gingen onze opbrengsten van de klassieker evenredig naar een oude bekende vereniging: OIGO, “opgeven is geen optie” die als doelstelling heeft het comfort van de kankerpatiënt te verhogen.

2016 Mecenaatsfonds voor zeldzame stofwisselingsziektes en de 1000 km van Kom op tegen Kanker

Het Mecenaatsfonds besteedt veel middelen aan het onderzoek naar zeldzame stofwisselingsziekten. In België lijden 800 kinderen aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Meestal is de ziekte aangeboren en moeilijk behandelbaar. Een levenslang dieet, een orgaantransplantatie of specifieke geneesmiddelen kunnen voor sommigen helpen, voor anderen niet. Het UZA wil via wetenschappelijk onderzoek nieuwe en betere methodes ontwikkelen om stofwisselingsziekten te behandelen. Via het UZA-mecenaatsfonds kan ook u bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor deze patiëntjes.

2015 MS Liga en de 1000 km van Kom op tegen Kanker

De MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle Personen met MS en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening.

2014 Oigo – “Opgeven is geen optie” en de 1000 km van Kom op tegen Kanker

Oigo, een vzw die zich inzet om het comfort van kankerpatiënten te verbeteren, en de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker.

2013 Het Zorghuis Gent en het Het Oliviafonds

2012 Het Kinderkankerfonds

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor een betere levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezinnen. De vereniging heeft tot doel, zonder enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek.

2011 Eu’reka, een multidisciplinair revalidatieprogramma voor mensen met en na kanker

Eu’reka is een initiatief van de dienst Medische Oncologie en het centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent. Het is een multidisciplinair revalidatieprogramma voor kankerpatiënten.
Met de opbrengst van het goede doel wil Eu’reka het programma uitbreiden naar andere ziekenhuizen en gecontroleerde financiële tussen- komsten geven aan patiënten.

2010 vzw Palliatieve zorg AZ St-Lucas, Gent

De vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, heeft als doel het behouden van de goede sfeer, het comfort en de gastvrijheid op de afdeling Palliatieve Zorg van het AZ Sint-Lucas te Gent. Zo kan de afdeling een thuis vormen waar de zieken afscheid kunnen nemen van hun geliefden.
Zij biedt ook bijkomend comfort en psychosociale steun aan de terminale patiënten van de afdeling, ondersteunt de vrijwilligerswerking en zorgt voor rouwondersteuning aan nabestaanden.

2009 vzw Kruiskenshoeve – Sint-Laureins

De vzw Kruiskenshoeve is een begeleidingsproject voor probleemjongeren. Robert Accoe werkt al 28 jaar bij de jeugdsectie van de Gentse politie en werkt sedert enkele jaren deeltijds in de Kruiskenshoeve, de boerderij in Sint-Laureins waar hij zelf zijn jeugd doorbracht. Hij laat er scholieren, die even een time out nodig hebben, stoom afblazen…
Robert Accoe organiseert ook fietstochten voor probleemjongeren van de instelling de Waai in Eeklo. Jongeren tussen 13 en 18 jaar die in de vakantie niet bij hun ouders terechtkunnen, fietsen mee op overlevingstocht gedurende 2 weken onder begeleiding op een heuse koersfiets. Het motto van Robert Accoe is : ‘Jongeren van gisteren hebben vandaag recht op een toekomst van morgen’.

2008 M.P.I.G.O ‘t Craeneveld • Oudenaarde

Het M.P.I.G.O. ‘t Craeneveld begeleidt kinderen met mentale en/of fysische beperkingen. Voor elk van hen wordt een ontwikkelingsprogramma ontwikkeld aangepast aan hun specifieke behoeften. De kinderen hebben nood aan degelijk sport en spel-materiaal. De opbrenst van deze Rit van de Gouverneur zal het project “De Sportieve Speelplaats” ondersteunen. Dit project impliceert de aankoop van een aantal speelelementen zodat de speelplaats creatief kan ingevuld worden. Tevens zal een reeks aangepaste driewielers aangekocht worden.

2007 VZW Wagenschot

Kansen creëren voor jonge mensen is het leidmotief van Wagenschot! Het Pedagogisch Centrum Wagenschot biedt specifieke begeleiding, behandeling, onderwijs en waar nodig ook onderdak aan jongeren die het langdurig moeilijk hebben in hun ontwikkeling ten gevolge van een mentale handicap, aanhoudende gedrags- en emotionele problemen en leermoeilijkheden. Samen met de jongeren en hun familiale en hun sociale context probeert Wagenschot kansen te creëren zodat de jongeren een plaats kunnen vinden in de maatschappij.
De opbrengst van deze Rit van de Gouverneur zal het ‘Project Paardenkracht’ ondersteunen. Hippotherapie grijpt in op bijna alle gebieden waar deze jongeren het moeilijk mee hebben. via hippotherapie leren de jongeren contact maken (met het paard, de begeleiders, maar ook met zichzelf en hun gevoelens), ze leren vertrouwen stellen, controle loslaten en ontspannen. Dingen die ze door hun geschiedenis vaak niet meer durven of kunnen, omdat het hun keer op keer ontgoocheling en afwijzing opleverde

2006 Brandwondencentrum UZ Gent

Ten voordele van het brandwondencentrum UZ Gent en zijn VZW Vriendenkring bieden de brandwondenslachtoffers ook ondersteuning nadat de medische behandeling voorbij is. De nazorg is een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma van een brandwondenslachtoffer en dit vooral op vlak van druktherapie en psychosociale ondersteuning.
De opbrengst van deze organisatie zal de nazorg die de brandwondenslachtoffers uit het brandwondencentrum nodig hebben, ondersteunen.

2005 Cliniclowns

In 2005 waren de Cliniclowns ons goede doel. Het team bestaat uit 18 clowns en zij bezoeken iedere dag van de week zieke kinderen. De clowns brengen afleiding en plezier aan kinderen en jongeren die door een tijdelijke of langdurige ziekte of handicap in een ziekenhuis, instelling of andere verzorgende omgeving verblijven.

One Reply to “Vorige goede doelen…”

 1. dag Leierenners
  voor de rit van de gouverneur gaat hij de richting van zwevegem.
  of gaat hij ander richting.
  groetjes filip
  ik ben van zwevegem vroeger heb ik kunnen in schrijven in sint denijs ( denk aan voetbal pleintje)en tijdje geleden
  we kwamen met en groep
  dat kan zijn dat we weer komen met en groep van zwevegem maar met zwefiefietsers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties Beschermd door WP-SpamShield Spam Plugin