De Klassieker, da’s niet alleen hard rijden, maar ook hart rijden

De Klassieker van het Goede Doel wil meer zijn dan een toertocht. Daarom steunen we elk jaar een aantal goede doelen. Voor de editie 2019 werken we samen met vzw Zwerfgoed, het Cancer Research Institute Ghent en project Iloilo.

Feest bij vzw Zwerfgoed.

Vzw Zwerfgoed biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar die problemen hebben een time-out. Tijdens een arbeidsintensieve alternatieve dagbesteding op de boerderij, in het bos of via allerlei creatieve projecten kunnen ze even herbronnen. Zwerfgoed probeert die jongeren zo te behoeden voor schooluitval en zoekt samen met hen naar de meest geschikte overgang naar een reguliere school, opleiding of de arbeidsmarkt.

Het Cancer Research Institute Ghent (CRIG) wil alle kankeronderzoek aan de UGent, het UZ Gent en VIB-UGent samenbrengen om zo onderzoekers en onderzoek te stimuleren en de impact ervan te vergroten.

Project Iloilo uit Vichte kijkt over de landsgrenzen heen, naar Brazilië. Een prachtig land, maar niet zonder armoede. Iloilo steunt het Centro de Integração Familiar (Ceifar) in de sloppenwijken van de stad Salvador de Bahia. Het Ceifar wil kinderen, jongeren en hun families weghouden van de drugsbendes in de wijken door hun levensomstandigheden te verbeteren.

De Klassieker van het Goede Doel verdeelt de helft van het inschrijvingsgeld onder deze goede doelen. Vorig jaar kwamen maar liefst 4.915 mensen fietsen, goed voor een cheque van 14.188 euro. Uiteraard willen we dat record op 13 april verbreken. Tot dan!