Klass22-Logo-

Rit eregouverneur andré denys

Mecenaatsfonds voor zeldzame stofwisselingsziektes

en de 1000 km van Kom op tegen Kanker

Klass22-Lijn-

Het Mecenaatsfonds besteedt veel middelen aan het onderzoek naar zeldzame stofwisselingsziekten. In België lijden 800 kinderen aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Meestal is de ziekte aangeboren en moeilijk behandelbaar. Een levenslang dieet, een orgaantransplantatie of specifieke geneesmiddelen kunnen voor sommigen helpen, voor anderen niet. Het UZA wil via wetenschappelijk onderzoek nieuwe en betere methodes ontwikkelen om stofwisselingsziekten te behandelen. Via het UZA-mecenaatsfonds kan ook u bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor deze patiëntjes.